News

Back to overview

De lengte van een oceaan

Berichten uit de VS van een reporter in verkiezingstijd

De lengte van een oceaan gaat over afstanden en de pogingen ze te duiden of zelfs te overbruggen. De afstand tussen een reporter in Amerika en zijn geboorteland, zijn dode vader, zijn zieke moeder en zijn studerende kinderen. De afstand tussen een Amerikaanse jongeman die verzuipt in zijn studieschulden en zijn droom, de gapende kloof tussen arm en rijk in de VS, tussen de sociale vangnetten en de hulpbehoevenden die erop zijn aangewezen. De afstand tussen waarheid en leugen in het Amerika onder Trump. De woede en het verzet die daar het gevolg van zijn, en de heimwee naar vroeger. Dat alles beschrijft Björn Soenens in dit vuistdikke Amerika-boek.

Amerika-correspondent Björn Soenens peilt in de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen de gedachten en gevoelens van de gewone Amerikaan, maar hij sondeert ook zijn eigen gemoedstoestand als Europeaan ‘in exil’, ver van het eigen continent, het eigen land, zijn eigen ouders en kinderen.

Back to overview